Cennik

Kursy ogólne / korepetycje dla dzieci

45 min

Kursy ogólne / Korepetycje / Przygotowanie do egzaminów

60 min

Kursy specjalistyczne / Projekty indywidualne

60 min

Zajęcia indywidualne

60 zł / osobę

90 zł / osobę

100 zł / osobę

Grupa dwuosobowa

50 zł / osobę

55 zł / osobę

55 zł / osobę

Grupa trzyosobowa

45 zł / osobę

50 zł / osobę

50 zł / osobę

Grupa czteroosobowa

40 zł / osobę

45 zł / osobę

45 zł / osobę

Grupa pięcioosobowa

35 zł / osobę

40 zł / osobę

40 zł / osobę

Nie prowadzimy naboru na zajęcia indywidualne, z wyjątkiem kursów specjalistycznych i projektów indywidualnych
(
np. angielski branżowy lub przygotowanie do niszowych egzaminów).

Zajęcia dla dzieci uczęszczających do klas 0 – 3 szkoły podstawowej trwają 45 minut.

Zajęcia dla uczniów uczęszczających do klas 4 – 8 szkoły podstawowej, młodzieży i dorosłych trwają 60 minut.

Spotykamy się raz w tygodniu, zatem miesięczny koszt zajęć jest iloczynem kwoty podanej w tabeli i liczby zajęć wypadających w danym miesiącu.

Nie pobieramy opłaty za zajęcia w przypadku, gdy zostaniemy poinformowani o niemożności uczestnictwa w nich. Dopuszczamy dwie takie nieobecności miesięcznie.

Tłumaczenia z języka polskiego na język angielski

za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami)

Tłumaczenia z języka angielskiego na język polski

za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami)

70 złotych

65 złotych

 © Easy Talk 2017

Close Menu