Konwersacje

Oferta dla Tych, którzy zdobyli wiedzę teoretyczną i bez problemu wykorzystują bierne umiejętności językowe, lecz w dalszym ciągu czują niepewność i strach przez mówieniem w języku angielskim. Zajęcia opierają się przede wszystkim na uczestniczeniu w swobodnych rozmowach o zróżnicowanej tematyce. Konwersacje umożliwiają zintegrowanie wszystkich umiejętności, poznanie strategii komunikacyjnych, zniwelowanie błędów gramatycznych i stylistycznych, doskonalenie wymowy, a w rezultacie osiągnięcie zarówno poprawności jak i płynności wypowiedzi.

 © Easy Talk 2017

Close Menu