Kursy specjalistyczne

Jeśli na drodze do Państwa kariery stoi niedostateczna znajomość specjalistycznego języka angielskiego – zapraszamy do Easy Talk na kurs Business English. Oferta jest skierowana do Osób, które znają język ogólny przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym (B1). Zajęcia uczą wykorzystywania wszystkich sprawności językowych w środowisku biznesowym, rozwijają zasób terminologii specjalistycznej, usprawniają płynną i poprawną komunikację, przygotowują do uczestniczenia w negocjacjach, wygłaszania prezentacji, redagowania tekstów oraz prowadzenia korespondencji. Znajomość biznesowego języka angielskiego niewątpliwie ułatwi wykonywanie obowiązków zawodowych i udoskonali Państwa wizerunek w miejscu pracy.

 © Easy Talk 2017

Close Menu