Przygotowanie do egzaminów i certyfikatów

Zapraszamy Uczniów szkół podstawowych i średnich, dla których priorytetem jest zdanie obowiązkowego egzaminu językowego z wynikiem bardzo dobrym oraz Osoby, które chcą potwierdzić swoją wiedzę uzyskując najpopularniejszy certyfikat. Zapewniamy rzetelne przygotowanie do Egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz wszystkich Egzaminów Goethe Institut: Zertifikat Deutsch (ZD), Start Deutsch 1, Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2, Goethe Zertifikat C1 oraz Goethe Zertifikat C2. W Easy Talk omówimy wszystkie wymagane zagadnienia, poświęcimy uwagę każdej z testowanych umiejętności i wyćwiczymy w praktyce tak, aby podczas egzaminu nic nie zaskoczyło naszych Słuchaczy.

 © Easy Talk 2017

Close Menu